1 cô hầu bàn 20 tuổi tại 1 tiệm bánh Pizza Hut thuộc tiểu bang Indianna nhận được món tiền tip 10,000 dollars từ 1 khách hàng bình thường. Với số tiền này, cô có thể đóng học phí và tiếp tục học đại học

http://news.aol.com/story/_a/pizza-h...13123809990002