Ở bài lí lịch của bác tinman ở dưới có cãi nhau về vấn đề chủ nghĩa Cộng Sản và vấn đề diệt chủng. Đây kiếm ngay trên wikipedia thấy có cái danh sách này.

Mặc dù tôi chẳng chấp nhận cái kết quả này vì vẫn có quá nhiều nước không có thông tin trong đó hoặc không có thông tin cận đại, hoặc nhiều cái hơi quá mức , tuy nhiên tôi tin mấy bác nào ủng hộ VNCH cũng sẽ như tôi, chẳng thấy thông tin này tốt lành chút nào.

nguồn: http://en.wikipedia.org/wiki/Democide

Đáng lẽ copy qua nhưng không làm thành cột được nên thôi rảnh thì qua đó xem,Tôi nhắc lại lần nữa, tôi cũng không tin tưởng những con số ghi ở đó. Xme để biết vậy thôi.

Edit1: Cũng nên chú ý là cái nguồn cũng như nguồn của bác tinman, cực kì chống Cộng. Wikipedia nó tổng hợp từ một vài nguồn khác để thành con số trên. Vì vậy nên muốn đơn thuần chấp nhận nó hay phủ nhận đều tùy ý, tôi không quan tâm.
Edit2: tin vui cho mấy bác nào thấy cái thông tin trên là vô lí vì hầu hết reference đến từ bác này: R.J. Rummel, và cuốn "Death by Government" của ổng. Vì vậy có thể bảo đảm thông tin này có thể ko có giá trị nếu thằng cãi nhau nó gạt phăng. CHeers [IMG]images/smilies/59.gif[/IMG]