Văn minh Lưỡng Hà là cái gì? Nguồn gốc từ đâu ra, phát triển và suy tàn(nếu có) như thế nào?

(sign: 1 topic trong Project Mass)