Kết quả 1 đến 2 của 2
 1. #1
  Ngày tham gia
  Aug 2015
  Bài viết
  0

  Quan chế triều Nguyễn

  Triều Nguyễn là triều đại cuối cùng của lịch sử phong kiến Việt Nam.Quan chế nhà Nguyễn cũng là quan chế đạt tới độ hoành chỉnh nhất trong các triều đại VN nhằm quản lý một nước VN rộng lớn từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau. Quan chế nhà Nguyễn cũng như các triều đại trước,mô phỏng quan chế của TQ,đặc biệt là nhà Minh-Thanh,nói chung có 9 phẩm,mỗi phẩm chia ra chính,tòng,cơ cấu giản dị ít người.Đây là quan chế đặt năm Minh Mệnh thứ 8(1827) :
  Trên nhất phẩm:Tôn nhân lệnh,tam thái(thái sư,thái phó,thái bảo)
  Chánh nhất:Cần chính điện/Văn minh điện/Võ hiển điện/Đông các đại học sĩ (văn);Ngũ quân đô thống phủ đô thống chưởng phủ sự(võ).
  Tòng nhất:Hiệp biện đại học sĩ(văn),chư quân dinh đô thống,thủy sư đô thống chế(võ).
  Chánh nhị:thượng thư,đô ngự sử (văn),thống chế,đề đốc(võ)
  Tòng nhị:tham tri,phó đô ngự sử(văn),chưởng vệ,đô chỉ huy sứ,tập ấm khinh xa đô úy(võ)
  Chánh tam:thị lang,hàn lâm chưởng viện học sĩ,thông chính sứ,đại lý,thái thường tự khanh,thiêm sự,Thừa thiên phủ doãn,bố chính sứ(văn),nhất đẳng thị vệ,chỉ huy sứ,các vệ úy thân quân/cấm quân/tinh binh như cấm quân,tả hữu chấp Kim Ngô,loan giá khanh,thủ hộ sứ,lãnh binh các tỉnh(võ)
  Tòng tam:thông chính phó sứ,quan lộc thái bộc tự khanh(văn),hộ thành binh mã sứ,thượng trà viện sứ,vũ bị viện thanh,tinh binh chư vệ úy,các phó vệ úy thân quân/cấm quân/tinh binh như cấm quân,phụ mã đô úy,thủ hộ phó sứ,tập ấm kiêu kị đô úy,phó lãnh binh(võ)
  Chánh tứ:hồng lô tự khanh,đại lý thái thường thiếu khanh,tế tửu,lang trung,thị độc học sĩ,thiếu chiêm ngự,tào chính sự,thừa thiên phủ thừa,án sát sứ,thái y viện sứ(văn),nhị đẳng thị vệ binh mã phó sứ,thượng trà viện phó sứ,chư tinh binh phó vệ úy,đốc công sở giám đốc,quản cơ chư cơ(võ)
  Tòng tứ:thái bộc,quang lộc tự thiếu khanh,lục khoa chưởng ấn cấp sự trung,kinh kì chưởng ấn,giám sát ngự sử,thị giảng học sĩ,từ tế sứ(văn),thành úy,phó quản cơ chư cơ,đốc công sở giám đốc phó,tập ấm khinh kị đô úy,tuyên úy sứ,phòng ngự sứ (võ)
  Chánh ngũ: giám sát ngự sử,thị độc,viên ngoại lang,hông lô tự thiếu khanh,đốc học các tỉnh,trưởng sứ ở hoàng tử thân phiên phủ từ tế phó sứ,ngự y,khâm thiên giám chính,tào chính phó sứ(văn
  ),tam đẳng thị vệ,cẩm y hiệu úy,cai đội thâm quân/cấm quân/tinh binh như cấm quân,từ tế vũ viên,Nam Bắc tảo quản lãnh,phòng thủ úy(võ).
  Tòng ngũ:thừa chỉ,thị giảng,miếu lang,phó chưởng sử,phó ngự y,khâm thiên giám phó,tri phủ(văn),tứ đẳng thị vệ,tinh binh cai đội,chánh đội trưởng suất đội của thân quân/cấm quân/tinh binh như cấm quân,từ tế ty vũ viên,Nam Bắc tào phó quản lãnh,tuyên úy phó sứ,phòng ngự phó sứ,tấn thủ,tập ấm phi kị úy(võ).

 2. #2
  Ngày tham gia
  Feb 2016
  Bài viết
  0
  Chánh lục: trước tác chủ sự,đồng tri phủ,kinh huyện tri phủ,ngũ quan chính,thái y viện tả viện phán (văn),cẩm y kiểm hiệu,ngũ đẳng thị vệ,hộ vệ trưởng,cai đội các đội,thuộc binh ở các phủ từ Ninh Bình trở ra bắc mà lính mộ là người xứ bắc,các tấn thủ,thổ binh các tỉnh,Ngạch ngoại cai đội,tinh binh chánh đội trưởng xuất đội,nam bắc tào đốc vận (võ).
  Tòng lục: tu soạn,tri huyện,tri châu miếu thừa,Quốc tử giám học chính,thông phán,thổ tri phủ,tư giáo các hệ phủ tôn nhân,Thái y viện hữu viện phán,quản gia các phủ thuộc (văn),chánh đội trưởng xuất đội thuộc binh các phủ từ Ninh Bình ra bắc mà là ở miền bắc các tấn thủ,thổ binh các tỉnh,chánh đội trưởng thân quân/cấm quân/tinh binh như cấm quân,tuyên úy đồng tri,tập ấm ân kị úy (võ).
  Chánh thất : biên tu,tư vụ lục sở ở đô sát viện,Quốc tử giám thừa,Khâm thiên giám linh đài lang,giáo thụ,kinh lịch,tri hạ các vệ thân quân cấm quân (văn),tinh binh chánh đội trưởng,đội trưởng thân quân/cấm quân/tinh binh như cấm quân,hòa thanh thự nhạc trưởng,thanh binh thự ca trưởng,chính tư tượng ở các cục Nội tạo,thiên hộ (võ).
  Tòng thất : kiểm thảo,từ tế ty điển sự,thái y viện y chính,binh đài lang các tỉnh,thổ tri châu,tri huyện (văn),tinh binh đội trưởng,tập ấm phong ân úy,tập ấm đội trưởng,phó tư tượng ở các cục Nội tạo,Nam Bắc tào lãnh vật,Thiên tổng,dịch thừa,tể sinh tư trưởng,phó thiên hộ (võ).
  Chánh bát: chánh bát phẩm bút thiếp thức,huấn đạo,thư lại các vệ,Ngoại khoa y chính,chánh bát phẩm hành nhân,Tượng y ty y chính,tri bạ các vệ tinh binh (văn),thuộc binh đội trưởng chánh bát phẩm,nhạc trưởng ca trưởng 2 thự Hòa Thanh -Thanh Bình,các tấn phủ,đội trưởng các đội thổ binh các tỉnh Ninh Bình ra bắc mà là lính bộ xứ bắc,chính tư tượng các cục,dịch mục,chánh bát phẩm bá hộ (võ).
  Tòng bát: hàn lâm viện điển bạ,thái y viện phó,tòng bát phẩm thư lại các nha,thổ huyện thừa,tập ấm thừa ân túy,tể sinh ty thứ ty trưởng,tòng bát phẩm bá hộ.
  Chánh cửu: chánh cửu phẩm thư lại các nha,hàn lâm viện cung phụng,thái y viện y sinh,Chiêm hậu sinh tự thừa ,lại mục thượng y phó,chánh cửu phẩm hành nhân (văn),tượng chính các cục,Cựu phẩm tượng mục,chánh cửu phẩm bá hộ (võ).
  Tòng cửu: hàn lâm viện đãi chiếu,tòng cửu phẩm cung phụng,Quốc tử giám điển tịch,ngoại khoa y sinh,tòng cửu phẩm thư lại các nha,lại mục các huyện,y sinh các tỉnh,cai tổng tượng y sinh (văn),tòng cửu phẩm tượng mục các cục tượng,chư thuế hộ hộ trưởng,lệ mục ở huyện,tòng cửu phẩm bá hộ (võ).

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •