Có hôm mình vô tình nhìn thấy tài liệu ở 1 tờ báo viết về nơi hợp táng 2 vị hoàng đế của 2 triều đại khác nhau ở TQ là Võ Tắc Thiên & Đường Cao Tông Lý Trị(ko bit còn nơi nào hok??). Và nó cg~ là lăng mộ duy nhất ở TQ chưa bao giờ bị đào trộm,ko bit có đúng ko nhờ các bác giúp hộ!!!!