Giáo dục của Vn chúng ta là 1 ngành nghề Dở nhất nước giáo dục quốc dân gì mà hơn 1500 em hs ko biết đọc ko biết viết mà cũng được lên lớp còn có vụ học ma học máy móc nữa thật là bó tay