Các bác vào xem bản mới của "Tam quốc diễn nghĩa" nè
http://docbao.com.vn/view/8/272690/96506/default.dec
1 trong 4 dự án phim dựng lại 4 tứ đại danh tác. Phim này chưa ra nên chưa biết thế nào, nhưng quảng cáo thì hoành tráng gớm, diễn viên toàn nổi tiếng, nhưng thấy Gia Cát Lượng chưa thể hiện khí chất lắm[IMG]images/smilies/18.gif[/IMG]