Trích dẫn Gửi bởi Trư Bát Nhao2
PS: mỗ cực kì ghét những thằng khinh dân!!!
Nghe câu này lại nhớ tới cái vụ lạm dụng quyền hành của Chữ mà đến nỗi trảm mấy chục lần [IMG]images/smilies/21.gif[/IMG] .Chữ thốt ra được câu này thảo nào mà giờ mặt đã biến thành Trư [IMG]images/smilies/71.gif[/IMG] (mấy tháng trước mặt Chữ mới dày như đít nồi gang nhưng vẫn còn mang ít dáng dấp của Chí phều ) .