có 1 điều hài hước là: kinh tế các nước tư bản đều là kinh tế hỗn hợp(vừa có kinh tế nhà nước("định hướng xhcn") vừa có tư nhân)