em đang phải làm gấp bài thuyết trình về phần khởi nghĩa Hương Khê do Phan Đình Phùng lãnh đạo, ai có thông tin gì về vấn đề này xin giúp em với.
Hiện em đang chú ý tới các thông tin sau:
Lối đánh của các tướng (nếu có ghi rõ bao nhiêu lính, đánh vào lúc nào, cách đánh,... thì rất tốt) của cả 2 phe địch và ta
hình ảnh, bản đồ, lược đồ chiến lược các trận "Trường Lưu", "tập kích thị xã Hà Tĩnh", "tấn công đồn Nu-tướng Cao Thắng hy sinh",....
phim, ảnh động về chủ đề này
các ảnh trang trí về chủ đề "lịch sử" chung chung cũng tốt.
Em xin cảm ơn rất nhiều.