Nhiều người phương Đông đã phải ngả mũ thán phục về sự vĩ đại của La Mã.Nhiều người cho rằng hoàng đế của đế quốc là những kẻ hết sức tàn bạo,độc đoán nhưng thật sự Lm có nhiều người cai trị tài giỏi,xứng đáng là minh quân.Bạn chọn ai:Augustus khôn khéo,Trajan hùng mạnh,Aurelius văn võ song toàn hay Constantine người đã khoan dung với đạo Thiên Chúa.