Trích dẫn Gửi bởi trangvy
[IMG]images/smilies/21.gif[/IMG] giàu và nghèo vốn là tính từ. Đến màu sắc còn có tính tương đối thì hai từ này cũng vậy thôi.
So với bạn thì tôi nghèo, nhưng tôi giàu hơn tỉ người khác. Bạn giàu hơn tôi nhưng bạn nghèo hơn trăm người khác.
Ý tôi là so sánh với nhau trong cái xã hội Utopia đấy, chứ có phải so sánh với các nước khác đâu.
Tôi nghĩ một khoảng cách giàu nghèo quá lớn thì cũng khó giúp họ có một đời sống tốt. Trừ phi hệ thống an sinh xã hội của họ hoàn toàn miễn phí nhỉ :d.

Nhưng tôi nghĩ có thể do đời sống khắc nghiệt, nên họ phải tương trợ với nhau hơn là cạnh tranh với nhau để sống, do đó mọi người đều có chung một mục đích, một lí tưởng.