Đây là trang web có tất tần tật các quân hàm từ đầu thế kỷ 20 đến nay
http://uniforminsignia.net/
Đầu tiên click "search ínignia" ở góc dưới bên phải co mục "choose state" click tiếp vào combo box chọn quốc gia cần xem quân hàm