Ngọa Long


Trung nguyên mắc buổi điêu linh
U minh xơ xác nhân tình nơi đâu
Áo bào phong cuốn thần câu
Hoa răng núi tuyết canh thâu lạnh lùng
Trần ai lụy kẻ anh hùng
Hùng tâm tuyệt trí muôn rừng cổ ca
Thành Đô nức tiếng xa hoa
Kì Sơn huyết chảy lệ nhòa hoen mi
Dẫu là gỗ đá vô tri
Trường Giang sóng đổ biết kì nào ngưng
Tri ân hổ thẹn muôn trùng
Giang sơn xã tắc hiểu cùng cho ta