Lí do Tống yếu cũng là vì lí do chính trị: Triệu Khuông Dẫn sợ loạn tiết độ sứ nên trọng văn khinh võ, tập trung quyền lực và binh bị về kinh đô, thành ra quân địa phương yếu. Trung Quốc không có lính chuyên nghiệp, chủ yếu dựa vào quân địa phương, mà quân địa phương bèo nhèo thì đánh đấm với ai?
Cái này cũng do ảnh hưởng từ thời Ngũ Đại Thập Quốc. Các triều đại thời này thường đổi chủ rất nhanh mà nguyên do là các tướng nắm binh quyền tạo phản. Triệu Khuông Dẫn cũng là tướng của nhà Hậu Chu của họ Sài. Sau khi hoàng đế chết, con trai còn nhỏ, họ Triệu nhân đó giành lấy thiên hạ, cho con cháu họ Sài làm vương và ban cho miễn tử kim bài. Họ Triệu lo sợ có kẻ bắt chước mình nên mới hạn chế quyền hành của các võ tướng, không cho họ nắm quân, chỉ khi nào ra trận mới phát quân. Vậy nên thời Tống không có vụ tạo phản nào nhưng đánh với nước ngoài thì thường thua liểng xiểng.