Trích dẫn Gửi bởi quoctrung
Hic, trong vụ này có chuyện hay à nha.

Vấn đề đặt ra rằng :
Nước lớn đem ưu việt khoa học cho nước nhỏ nhằm mục đích gì ?
Tại sao lại phải dùng đến vũ lực ?
Nếu nước lớn không chia sẻ ưu việt khoa học bằng vũ lực cũng như hòa bình thì làm sao nước nhỏ lại cũng sẽ tiến bộ cho dù thế nào đi nữa ?
Quyền tự quyết dân tộc được đặt ra vì sao ?
Có phải vì 2 dân tộc có ưu việt khoa học khác nhau, nền văn hóa và tính cách khác nhau thì quyền tự quyết cho bản thân mình ( hay nói rộng hơn là nhân quyền ) không được như nhau? Vậy tôi thuộc dân tộc nhỏ thì có được dân tộc lớn coi là con người không?

Vui chưa, keke.
Tui xin trả lời:
Nước lớn đem khoa học cho nước nhỏ nhằm vô số mục đích; nhưng tôi nghĩ mục đích kinh tế và thương mại là quan trọng nhất.
Rõ ràng là nếu nước lớn không xuất khẩu tính ưu việt của khoa học thì nước nhỏ mãi mãi là con rùa lạc hậu. Nhưng nước lớn cũng không thể phát triển được, vì lấy đâu ra thị trường tiêu thụ để mà phát triển.
Quyền tự quyết dân tộc mà nói thẳng ra là độc lập tự chủ của dân tộc nhằm mục đích quan trọng nhất là :bảo vệ cộng đồng mình hay dân tộc mình về đất đai lãnh thổ, văn hóa và kinh tế,tự do và nhân quyền...
Dân tộc lớn xem dân tộc nhỏ theo tôi nghĩ chưa bao giờ là ngang hàng cả, cũng giống như anh coi tôi không bằng bố mẹ anh rồi. Nhưng giá trị con người thì không thể xúc phạm, và để bảo vệ sự yếu đuối hay phát huy sự hùng mạnh về quyền con người của các nước mà người ta nói đến yếu tố độc lập dân tộc.