Kon pé quay cùng chiều kim đồng hồ hay ngược chiều kim đồng hồ?

P/S: Mod nào del cái bên Hội Chợ đi, post bên đó chẳng ai thèm vào [IMG]images/smilies/29.gif[/IMG] mà cái này là bàn về tâm lý, khoa học, vật lý, cũng rất đáng đc để vô Hội Lũng Nhai[IMG]images/smilies/29.gif[/IMG]