Trích dẫn Gửi bởi tinman
! Ngay cả ông Hồ Chí Minh trước khi trở về VN cũng mang quốc tịch "Pháp", các chú nghiên cứu lịch sử VN không lẻ không biết được điều này??? vậy ông ta có cần nên chấm dứt sự kêu réo của ông ấy trước thực dân Pháp?
Hơ hơ : ông anh có hiểu về lịch sử ko
Thế bây h có chú nào người nước ngoài là toàn quyền Đông Dương ko đã
Có chú nào đang đô hộ dân Việt Nam ko đã
Có chính sách nào là đầu độc dân tộc việt Nam bằng rượu với Thuốc phiện ko
Có lính Pháp lính Nhật đang tuần hành trên đường phố ko
Để mấy chú dân chủ vào lại như irac mà thôi
Vui lắm


Anh nghĩ chú quá thiển cận và thiếu hiểu biết điều này: có nhiều có thể từ bỏ quốc tịch và quyền công dân của nước CHXHCN VN vì họ không thích và không ủng hộ nó. Nhưng không có nghĩa họ không phải là người VN. Thế chế chính trị có thể thay đổi, giống bọn Nga, bọn Tiệp nhưng dân tộc và giòng máu chảy trong mổi con người không thể thay đổi được.
Thích chính thể này thì ở
Ko thích chính thể có thể đi
Chính thể này ko cấm
Đi rồi quay lại phá hoại buồn cười lắm

Kế đến là chuyện các cô gái công dân nước CHXHCN VN được bày trong cảc tủ kính ở Singapore như hàng hóa quảng cáo... hay chuyện những đứa trẻ VN vào các động mãi dâm tại Campuchia để kiếm sống trong khi họ đang sống ở ngay cạnh nước CHXHCN VN.
Ít ra Việt Nam cũng cấm mại dâm
Như mấy chú chi sĩ thích bay sang nước mỹ làm phản động .Cũng chả làm sao ngăn cấm được [IMG]images/smilies/24.gif[/IMG]
Nhưng điều khác bác ginbe trả lời rồi
Đỡ phải nhắc lại