đánh kiếm còn 1 người biết kiếm thuật thì ai hơn .
Tự hỏi tự trả lời.Bác này rãnh.