Trích dẫn Gửi bởi vuthaihoa199
cái này thì em kô đồng tình vói bác vì nếu thằng ĐL tách khỏi đại lục thì VN chết với nó đó vì nó được USA tài trợ nên khi tách ra là phú quốc côn đảo mất là cái chắc vì vậy VN đang ủng hộ TQ kô cho ĐL tách ra đó cái này là thông tin của ông anh em làm bên hải quân tiết lộ đó
Cái này chắc không rứa ? TQ vẫn coi Đài Loan là con em của Đại Lục cần phải hợp về một mối,nhưng với tình hình Đài đã có gần 60 năm dưới quyền của Quốc Dân Đảng thì về mặt tư tưởng xã hội dân Đài họ sẽ chẳng khoái gì việc phải sát nhập với một nước CS và nghèo hơn.Có lẽ sau này sẽ có thêm một nước Đài Loan độc lập chăng ?
Vn ủng hộ TQ trong vấn đề Đài Loan vì dù sao cũng là anh em (ặc!) cùng phe XHCN mà,cũng để không có người Việt nào tơ tưởng đòi tự trị Tây Nguyên gì gì đó.Phản ứng của VN cũng chẳng có ảnh hưởng gì lớn với việc Đài độc lập hay không.Đài cũng chỉ có khả năng tranh mấy cái đảo Hoàng- Trường thôi,không thể vươn nổi tới Phú Quốc-Côn Đảo đâu.