Gia tộc Rothschild

Bọn nó đổ tiền cho Hitler để tiêu diệt bớt các đối thủ cạnh tranh kinh doanh của nó cho gia tộc đấy duy ngã độc tôn.