Em lần đầu tạo thăm dò nên bị lỗi, chẳng biết xóa bài đi bằng cách nào. Nhờ các bac min mod xóa hộ em bài này!!! Sory mọi người về sự cố này!!