mai là 8/3 rồi chúc các bạn nữ trong diễn đàn (nếu có) có một ngày 8/3 hạnh phúc
nhân dịp này xin ,mọi người bầu chọn ra 5 nữ tướng xuất sắc nhất trong lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc ta
sau đây là ý kiến của cá nhân tôi (không sắp thứ tự theo tài năng đâu nhá)
-bà Triệu
-bà Trưng Trắc
-đô đốc Bùi Thị Xuân
-tướng Nguyễn thị Định
-nữ tướng Lê Chân