Sao mọi người cứ cãi nhau ỏm tỏi cái gì có trước thế nhỉ?Người ta hỏi cái gì quan trọng hơn mà.Hehe,theo em thì bình đẳng quan trọng hơn,dù nhất thiết tự do thì phải có rùi.Xã hội mà không bình đẳng thì dù tự do cũng ngợp thở lắm,như xã hội phong kiến ngày xưa ấy,có thể tự do hôn nhân,nhưng không bình đẳng trong hôn nhân được,kết quả là phụ nữ cũng khổ sở như thường...