Bà là 1 nhân vật quan trọng trên chính trường Myanmar, con gái của tướng Aung San, người đã giành độc lập cho Myanmar từ tay Anh và đặt nền móng cho quân đội Myanmar hiện đại.
1988, tướng Saw Maung cầm đầu SLORC (hội đồng khôi phục trật tự và pháp luật) làm cuộc chính biến lật đổ chính phủ đảng Xã hội cầm quyền, đổi tên đất nước từ "Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Bumar" thành "cộng hòa Myanmar". Suu Kyi đã cầm đầu Liên hiệp dân chủ quốc gia để chống lại chính phủ và bị quản thúc tại gia. Cộng đồng thế giới đều lên tiếng kêu gọi nhà cầm quyền Myanmar phải phóng thích nhân vật này.
Tuy vậy, mục đích của họ rất khác nhau. Cựu thủ tướng Thái Lan Samak Sundaravej đã nói rằng "người Tây dùng Suu Kyi như 1 công cụ".
Ở Myanmar, người ta gọi bà là "Daw" Aung San Suu Kyi (Daw có nghĩa là "dì").